اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۵۶۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۱۰۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۶۲۶۲۶۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ مجتمع تجاری سعدی ، زیر همکف

گیربکس sew (سامی صنعت)

گیربکس sew (سامی صنعت)
گیربکس sew (سامی صنعت)
موتور گیربکس sew
الکتروگیربکس sew
گیربکس المانی sew
گیربکس شافت مستقیم
گیربکس پایه دار

ادامه...