اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۷۵۶۰۰ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۶۶۱۱۰۷۱ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

تلفن همراه
۰۹۱۲۶۲۶۲۶۴۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
خیابان سعدی جنوبی ، پاساژ مجتمع تجاری سعدی ، زیر همکف


       

لیست قیمت محصولات گیربکس sew (سامی صنعت)

۱۳:۵۲:۲۷ ۱۳۹۹/۸/۱۲

محصولات جدید گیربکس sew (سامی صنعت)


الکترو گیربکس فلنجدار شافت بغل SEW

الکترو گیربکس فلنجدار شافت بغل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس جرثقیل SEW

الکترو گیربکس جرثقیل SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس شافت بغل حلزونی SEW

الکترو گیربکس شافت بغل حلزونی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت الکترو گیربکس المانی SEW

قیمت الکترو گیربکس المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس شافت 90 درجه Sew

الکترو گیربکس شافت 90 درجه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس SEW

الکترو گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس هلیکال SEW

الکترو گیربکس هلیکال SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده الکترو گیربکس SEW

فروشنده الکترو گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس کرانویل پنیون Sew

الکترو گیربکس کرانویل پنیون Sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس  هلیکال پایه دار SEW

الکترو گیربکس هلیکال پایه ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس شافت بغل SEW

الکترو گیربکس شافت بغل SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی الکترو گیربکس SEW

نمایندگی الکترو گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس اویز  SEW

الکترو گیربکس اویز SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس ترمزدار SEW

الکترو گیربکس ترمزدار SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس شافت مستقیم SEW

الکترو گیربکس شافت مستقیم SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس شافت مستقیم مدل R

الکترو گیربکس شافت مستقیم مدل ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش الکترو گیربکس SEW

نمایندگی فروش الکترو گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده الکترو گیربکس SEW

وارد کننده الکترو گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس کتابی SEW

الکترو گیربکس کتابی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش الکترو گیربکس SEW

نماینده فروش الکترو گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروگیربکس صنعتی SEW

الکتروگیربکس صنعتی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس دور متغیر SEW

الکترو گیربکس دور متغیر SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش الکترو گیربکس SEW

عامل فروش الکترو گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس پایه دار SEW

الکترو گیربکس پایه دار SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قطعات یدکی الکترو گیربکس SEW

قطعات یدکی الکترو گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکترو گیربکس ضد انفجار المانی

الکترو گیربکس ضد انفجار المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس المانی مخصوص زیر اب

گیربکس المانی مخصوص زیر اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت مستقیم المانی SEW

گیربکس شافت مستقیم المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس  اویز المانی SEW

گیربکس اویز المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروگیربکس ضد اب sew

الکتروگیربکس ضد اب sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروگیربکس المانی

الکتروگیربکس المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
الکتروگیربکس طرح المانی SEW

الکتروگیربکس طرح المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس هلیکال المانی SEW

موتور گیربکس هلیکال المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس المانی SEW کتابی

گیربکس المانی SEW کتابی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی گیربکس المانی sew

نمایندگی گیربکس المانی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس هلیکال المانی SEW

گیربکس هلیکال المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس ضد انفجار المانی

موتور گیربکس ضد انفجار المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده گیربکس المانی SEW

وارد کننده گیربکس المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس المانی SEW

گیربکس المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس المانی SEW

موتور گیربکس المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش گیربکس المانی SEW

عامل فروش گیربکس المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس پایه دار المانی SEW

موتور گیربکس پایه دار المانی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس مخصوص کارخانه المانی

گیربکس مخصوص کارخانه المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش گیربکس المانی SEW

نماینده فروش گیربکس المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس پایه دار المانی SEW

گیربکس پایه دار المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت بغل المانی

گیربکس شافت بغل المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس صنایع بهداشتی المانی SEW

گیربکس صنایع بهداشتی المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت گیربکس المانی SEW

قیمت گیربکس المانی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس کتابی المانی

گیربکس کتابی المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس مخصوص جرثقیل SEW

گیربکس مخصوص جرثقیل SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انکودر SEW

انکودر SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
انکودر بامر SEW

انکودر بامر SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
پوسته گیربکس SEW

پوسته گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
ترمز SEW

ترمز SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
چرخ دنده sew

چرخ دنده sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رکتیفایر SEW

رکتیفایر SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رکتیفایر ترمز SEW

رکتیفایر ترمز SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رله ترمز SEW

رله ترمز SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیرینگ دیسک SEW

شیرینگ دیسک SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده انکودر بامر SEW

فروشنده انکودر بامر SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده لوازم  گیربکس SEW

فروشنده لوازم گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
لوازم یدکی گیربکس SEW

لوازم یدکی گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مگنت ترمز SEW

مگنت ترمز SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی انکودر بامر SEW

نمایندگی انکودر بامر SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی رکتیفایر SEW

نمایندگی رکتیفایر SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی قطعات گیربکس SEW

نمایندگی قطعات گیربکس SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس شافت بغل ترمزدار sew

موتور گیربکس شافت بغل ترمزدار ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس اویز sew

موتور گیربکس اویز sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس دریایی sew

موتور گیربکس دریایی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش موتور گیربکس sew

نمایندگی فروش موتور گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس جرثقیلی اویز

موتور گیربکس جرثقیلی اویز...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس کتابی sew

موتور گیربکس کتابی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس طرح sew

موتور گیربکس طرح sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده موتور گیربکس sew

فروشنده موتور گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت موتور گیربکس sew

قیمت موتور گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس شفت موازی SEW

موتور گیربکس شفت موازی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس فلنجدار sew

موتور گیربکس فلنجدار sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی موتور گیربکس sew در بازار

نمایندگی موتور گیربکس sew در ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس پایه دار sew

موتور گیربکس پایه دار sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس ترمز دار sew

موتور گیربکس ترمز دار sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس کتابی sew

گیربکس کتابی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش موتور گیربکس sew

نماینده فروش موتور گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس دور متغیر sew

موتور گیربکس دور متغیر sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس اصلی sew

موتور گیربکس اصلی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قطعات یدکی موتور گیربکس sew

قطعات یدکی موتور گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس جرثقیل  sew

موتور گیربکس جرثقیل sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده موتور گیربکس sew

وارد کننده موتور گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده موتور گیربکس sew

نماینده موتور گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس شافت مستقیم sew

موتور گیربکس شافت مستقیم sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس شافت موازی SEW

موتور گیربکس شافت موازی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش موتور گیربکس sew

عامل فروش موتور گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس چینی sew

موتور گیربکس چینی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس شافت بغل sew

موتور گیربکس شافت بغل sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس تاسیساتی المانی

موتور گیربکس تاسیساتی المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس هلیکال sew سری k

موتور گیربکس هلیکال sew سری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس sew سری rx

موتور گیربکس sew سری rx...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس بی صدا sew

موتور گیربکس بی صدا sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس شافت مستقیم  پایه دار sew

موتور گیربکس شافت مستقیم ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس شافت بغل حلزونی sew

موتور گیربکس شافت بغل حلزونی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس هلیکال سری s

موتور گیربکس هلیکال سری s...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس هلیکال سری w

موتور گیربکس هلیکال سری w...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس  کرانویل پنیون Sew

موتور گیربکس کرانویل پنیون ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
موتور گیربکس هلیکال sew

موتور گیربکس هلیکال sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
رکتیفایر گیربکس sew

رکتیفایر گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس زیر دریا sew

گیربکس زیر دریا sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس ضد اب sew

گیربکس ضد اب sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس دریایی sew

گیربکس دریایی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس فلنجدار sew

گیربکس فلنجدار sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت 90 درجه Sew

گیربکس شافت 90 درجه Sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی گیربکس sew در بازار

نمایندگی گیربکس sew در بازار...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس مخصوص زیر اب

گیربکس مخصوص زیر اب...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت گیربکس شافت مستقیم sew

قیمت گیربکس شافت مستقیم sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس گشتاور بالا sew

گیربکس گشتاور بالا sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس sew المانی

گیربکس sew المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی گیربکس ضد انفجار sew

نمایندگی گیربکس ضد انفجار sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت روز گیربکس sew

قیمت روز گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس هالو بغل sew

گیربکس هالو بغل sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس کتابی المانی

گیربکس کتابی المانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش گیربکس sew

نماینده فروش گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس دنده الومینیومی sew

گیربکس دنده الومینیومی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی گیربکس sew در سعدی

نمایندگی گیربکس sew در سعدی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس اویز sew

گیربکس اویز sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس اویز جرثقیلی sew

گیربکس اویز جرثقیلی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شفت موازی SEW

گیربکس شفت موازی SEW...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس کارخانجات sew

گیربکس کارخانجات sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مسئول فروش گیربکس sew

مسئول فروش گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قیمت گیربکس sew

قیمت گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس sew کارخانجات

گیربکس sew کارخانجات...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده گیربکس sew

فروشنده گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس هلیکال sew

گیربکس هلیکال sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تامین کننده گیربکس sew

تامین کننده گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس sew استاندارد

گیربکس sew استاندارد...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس جرثقیلی sew

گیربکس جرثقیلی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس دور متغیر sew

گیربکس دور متغیر sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس مرکب sew

گیربکس مرکب sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس sew چینی

گیربکس sew چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شافت مستقیم sew

گیربکس شافت مستقیم sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی گیربکس شافت مستقیم sew

نمایندگی گیربکس شافت مستقیم sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس ضد انفجار sew

گیربکس ضد انفجار sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس صنعتی sew

گیربکس صنعتی sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش گیربکس sew

نمایندگی فروش گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس هلیکال شفت موازی سری f

گیربکس هلیکال شفت موازی سری ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس sew اصلی

گیربکس sew اصلی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس شن و ماسه sew

گیربکس شن و ماسه sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش گیربکس sew

عامل فروش گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
قطعات یدکی گیربکس sew

قطعات یدکی گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس sew

گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده گیربکس sew

وارد کننده گیربکس sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیربکس های کرانویل پنیون Sew

گیربکس های کرانویل پنیون Sew...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0